Działalność Knurów

Wyjazd integracyjny do Ustronia
29-30 czerwca 2019r

Wspólne ognisko knurowskich Kręgu oraz harcerzy I zuchów
17 czerwca 2019r

Na zakończenie roku szkolnego odbyło się pierwsze ognisko knurowskich harcerzy. W kręgu ogniskowym zasiedli oprócz „Czuwajki” także I Drużyna Harcerska i I Gromada Zuchowa.

Zebranie założycielskie Kręgu Terenowego w Knurowie
12 kwietnia 2019r