Działalność programowa

Otwarte spotkanie z Komisją Historyczną ZHP Chorągwi Śląskiej
24 stycznia 2019 r.

 W dniu 24 stycznia 2019 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się otwarte spotkanie Komisji Historycznej Chorągwi Śląskiej. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali: Komendanci i Przewodniczący Kręgów Seniora przy Hufcach ZHP, Przewodniczący Komisji Historycznych hufców, Przewodniczący Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj” oraz wszystkie osoby zainteresowane upamiętnianiem historii i pracą w reaktywowanej Komisji Historycznej.

Gośćmi spotkania byli Angelika Blinda z katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, która opowiedziała o projekcie „Kamienie Pamięci” oraz Olga Wazowska i Krzysztof Kasporek z Harcerskiego Muzeum Etnograficznego IV Szczepu im. Obrońców Katowic, którzy opowiedzieli
o swoich zbiorach i formach pracy z młodzieżą.
Harcerscy seniorzy wysłuchali też informacji o aktualnym stanie zbiorów Gabinetu Harcerskiej Służby, zebranych niegdyś w Bibliotece Śląskiej, zamierzeniach programowych Kręgu Seniora przy Komendzie Chorągwi oraz reaktywowania Komisji Historycznej Chorągwi.

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” było reprezentowane przez liczną grupę instruktorów pod przewodnictwem dh hm Janusza Woźniaka – Przewodniczącego Stowarzyszenia. Zebranym przedstawiliśmy nasz dorobek w zakresie publikacji poświęconych historii harcerstwa , który jest udziałem zarówno całego Stowarzyszenia, jak i poszczególnych kręgów terenowych.

W harcerskim kręgu nie brakowało piosenek, oczywiście tych najstarszych.

  

35-lecie Harcerskiego Pomnika na  Katowickim Rynku

4 września 1983 roku na Katowickim Rynku odsłonięty został Pomnik Harcerek i Harcerzy poległych w obronie Katowic i Śląska w 1939 roku i na frontach II wojny światowej. W przeddzień tej rocznicy – 3 września 2018 roku, z inicjatywy Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja instruktorska. W konferencji uczestniczyła liczna grupa członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Uczestników konferencji i gości przywitała Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm Anna Peterko. Referaty tematyczne wygłosili:  prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka – „Harcerstwo na górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim” i prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz.

Trudną drogę do budowy Pomnika i jego powstanie wspominali, nie raz bardzo emocjonalnie – instruktorzy seniorzy Śląskiej Chorągwi : hm Krzysztof Witkowski, hm Helmut Rolle, hm Edward Łokieć, hm Jan Piechaczek i hm Ignacy Nędza.

 

           

Po zakończeniu konferencji wszyscy udali się na Katowicki Rynek, pod Pomnik Harcerek i Harcerzy, by tam wraz z Prezydentem Miasta Katowice Marcinem Krupą złożyć  symboliczne wiązanki kwiatów. Były też kwiaty od nas – Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego  „Czuwaj”.

    

Zdjęcia ze zbiorów własnych SRH „Czuwaj” KT Katowice, zdjęcie Pomnika – strona internetowa.

XI Zlot Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
Janów 1 września 2018

Tym razem na terenie gminy Janów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej spotkali się Członkowie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” oraz harcerze i instruktorzy Chorągwi Śląskiej ZHP.
Zlot odbywał się pod patronatem:
         Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Kazimierza Karolczaka
Prezydenta Dąbrowy Górniczej – Zbigniewa Podrazy
Wójta Gminy Janów – Joanny Ścigaj
Partnerem w organizacji Zlotu była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

W zlocie uczestniczyło 365 instruktorów SRH „Czuwaj” i Śląskiej Komendy Chorągwi. Byli goście: Beata Małecka-Libera – Poseł do Sejm RP, Małgorzata Ochenduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Stanisław Dzwonnik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Górniczej, Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice, Joanna – Ścigaj Wójt Gminy Janów, Komendanta Chorągwi Śląskiej hm Anna Peterko i Skarbnik Chorągwi – hm Andrzej Lichota.

Pierwsza część zlotu odbyła się an terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Jurajski Gród” w Piasku. rozpoczęło się apelem, podczas którego
Honorowymi Odznakami „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” wyróżnieni zostali: Danuta Baczyńska-Kasprzyca z Kręgu Zabrze, Grzegorz Buchwald z Kręgu Chorzów, Jerzy Kasprzyk |
z Kręgu Zawiercie, Mirosława Molenda z Kręgu Dabrowa Górnicza, Grzegorz Sakłak z Kręgu Sosnowiec i Mariola Słyk z Kręgu Katowice;
Honorowymi Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa wyróżnieni zostali:  Małgorzata Ochenduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Joanna – Ścigaj Wójt Gminy Janów i Zbigniew Jakubczyk – Właściciel Kompleksu Wypoczynkowego „Jurajski Gród”.
19 instruktorom wręczono legitymacje i znaczki SRH „Czuwaj”
Podziewania za wsparcie imprezy otrzymali samorządowcy i sponsorzy.

 

 

  

        

Potem uczestnicy autokarami udali się do Złotego Potoku. Zwiedzali Muzeum Regionalne Zygmunta Krasińskiego i Izbę Edukacyjna Nadleśnictwa i zobaczyli atrakcje jurajskie na terenie Gminy Janów ( m.in. Brama Trwardowskiego,  Grota Niedzwiedzia).

Druga część Zlotu odbyła się na terenie Ośrodka Obozowego Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza w Janowie. Tam odbyło się ognisko poświęcone 100-lecia Niepodległości Polski  i 100.rocznicy utworzenia ZHP.

 

Tradycyjnym kręgiem i piosenką pożegnaliśmy się zachowując w pamięci kolejne piękne przeżycia i odnowione przyjaźnie.

zdjęcia – dh hm Czesław Polański Krąg Chorzów

Zlot 100 lecia ZHP Gdańsk 2018

100. rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego harcerski, harcerze i instruktorzy uczcili.m.in. Zlotem 100-Lecia w dniach 6-16 sierpnia 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej
w Gdańsku.
Obozowało tam 12 tysięcy harcerek i harcerzy, wśród nich reprezentacja Chorągwi Śląskiej licząca 2300 osób. Na rzecz Zlotu pracowało 3 tysiące wolontariuszy. Ogrom tego przedsięwzięcia trudno było sobie wyobrazić. To trzeba było zobaczyć.
Okazją do tego był Dzień Regionów – w sobotę 11 sierpnia. Na Zlot licznie przybyli zaproszeni goście: posłowie do Parlamentu Europejskiego i na Sejm RP, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa, liczni prezydenci i burmistrzowie miast, przyjaciele ZHP, sponsorzy, i my -12 osobowa grupa SRH „Czuwaj” z kręgów : Katowice, Sosnowiec i Kręgu założycielskiego.

W Gdańsku witała nas piękna pogoda i zaproszenia do odwiedzenia harcerzy na wyspie Sobieszewskiej.

Najpierw apel Gniazda naszej Chorągwi. Pięknie zaprezentowała się Drużyna Sztandarowa z Hufca Ruda Śląska. Naczelniczka ZHP dh. hm Anna Nowosad wręczyła Laskę Skautową Dyrektorowi Planetarium Śląskiego Panu Lechowi Motyka.
  

   

    

 

Po apelu ciekawie zaprezentowały poszczególne hufce naszej Chorągwi. Oczekiwany koncert Zespołu „Słoneczni” i świetna zabawę – niestety przerwał deszcz.

    

Równie imponująco, chociaż bez licznego grona gości, wyglądał apel kończący Zlot  w dniu 15 sierpnia.

  

  

  

   

   

   

zdjęcia – ze zbiorów własnych i udostępnionych na Facebook.

X Zlot kręgów Terenowych SRH „Czuwaj” Podlesice 19 sierpnia 2017

 W Zlocie uczestniczyło 350 osób z Kręgów Terenowych z Chorzowa, z Dąbrowy Górniczej, z Katowic, z Pszczyny, z Sosnowca, z Zabrza, z Zawiercia, a także krąg ZHP „Czarne Diamenty z Siemianowic, krąg ŚLAm-u. Zlot  zorganizowany z okazji 56 rocznicy Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit”. Patronat nad tym Zlotem przyjął Starosta Zawierciański Krzysztof Wrona. W apelu uczestniczyli liczni i znamienici goście, m.in. Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego, Prezydenci  Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, Burmistrzowie i  Wójtowie  gmin powiatu Zawierciańskiego.

Podczas apelu wręczone zostały odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa i podziękowania dla zakładów, instytucji i władz samorządowych za pomoc w zorganizowaniu tego Zlotu. 14 nowych członków SRH otrzymało legitymacje i odznaki Stowarzyszenia. Przedstawicielka Marszałka Województwa przekazała dla wszystkich uczestników Zlotu kopertę życia.

Dalej program obejmował wycieczki na Górę Zborów i do Jaskini Głębokiej, warsztaty bibułkarstwa i tkactwa, a dla osób, które nie mogły chodzić, wyświetlany był film, o Górze Zborów i Jaskini Głebokiej. Wójt Gminy Kroczyce zafundował nam takie tradycyjne tamtejsze swojskie jadło, tzn. pajda chleba z smalcem i kluski gnieciuchy.

Ok. 14.00 zaczął padać deszcz, dlatego sprawnie ewakuowaliśmy się do Ośrodka obozowego Hufca Zawiercie, gdzie odbyło się ognisko, a po nim pyszna grochówka.

  

  

     

  

Zlot Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj” 3 czerwca 2017 Wapienica

W piękną czerwcowa sobotę w Ośrodku obozowym Hufca Rybnik w Wapienicy odbyło się kolejne spotkanie kręgów Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i instruktorów Chorągwi Śląskiej. Przyczynkiem do tego spotkania było 55-leciem Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok” i inauguracją Harcerskiej Akcji Letniej 2017.

Zlot rozpoczęliśmy apelem, na podczas którego wręczono odznaczenia kadrze instruktorskiej oraz legitymacje i znaczki 7 nowych członków Stowarzyszenia.

Następnie uczestnicy Zlotu udali się na wycieczkę na Szyndzielnię, tym razem kolejką linową. Po powrocie była grochówka i ognisko połączone z koncertem „Słonecznych”. Podczas tego ogniska kilkudziesięciu instruktorów zasłużonych dla Akcji Letniej „Klimczok” otrzymało z rąk Komendantki Chorągwi i Przewodniczącego Stowarzyszenia listy gratulacyjne.

W Zlocie uczestniczyły 162 osoby. Były tam kręgi: Katowice, Rybnik, Rydułtowy, Sosnowiec, Zabrze i Zawiercie, członkowie Zarządu i kręgu przy Ośrodku Harcerskim oraz instruktorzy z hufców, z Hufca Rybnik, Wodzisław, Siemianowice Śląskiej, beskidzkiego, z Tych i z Czerwionki-Leszczyn. Gospodarzem całości tej imprezy był Krąg Rybnik.
    

   

    

Konferencja Naukowa – 60 – lecie reaktywowania ZHP

W sobotę 22 października, w gmachu Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach z inicjatywy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego CZUWAJ i Chorągwi Śląskiej ZHP, zorganizowana została konferencja naukowa z okazji 60.rocznicy reaktywowania ZHP podczas tzw. Zjazdu Łódzkiego.

Zjazd, w którym na początku grudnia 1956 roku uczestniczyło także liczne grono przedwojennych i powojennych instruktorów harcerskich ze Śląska i Zagłębia był reakcją na falę popaździernikowej odwilży, gdy miliony Polek i Polaków z nadzieją witały powrót do rządów Władysława Gomułki i jego ekipy. Harcerstwo w latach 50. wciągnięte przymusowo w nurt ZMP
i nawet nie mające swej tradycyjnej nazwy i symboliki, np. krzyża harcerskiego czy lilijki ( nazywało się wówczas Organizacją Harcerską Polski Ludowej) nie pogodziło się z brakiem swej autonomii, a dla ZMP z kolei było zbyt silne i samodzielne, również dlatego, że harcerscy instruktorzy było dla młodzieży prawdziwymi autorytetami i przekazywali im uniwersalne wartości i zasady życia i działania.

dsc_2588  dsc_2598

dsc_2599                   dsc_2690  dsc_2694 dsc_2639

wp_20161022_002 wp_20161022_007

Wśród zaproszonych gości : Zastępca Naczelnika ZHP hm Krzysztof Budziński i Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba

dsc_2637                              dsc_2646

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Dyrektora Biblioteki Śląskiej
– prof. Jana Malickiego, laureata Laski Skautowej

dsc_2593

Podczas konferencji obok głosów naukowców ,m. in. profesorów i doktorów: Andrzeja Friszke, Jana Malickiego, Feliksa Bociana i Tomasza Huka, głos zabrali liczni instruktorzy pamiętający z autopsji atmosferę tamtych dni. Są oni do dziś czynni, działając na rzecz harcerstwa w SRH CZUWAJ. Efekty konferencji poświęconej reaktywowaniu ZHP zostaną zamieszczone w publikacji książkowej, która powinna dotrzeć do czytelników już na początku grudnia b.r.

dsc_2617   dsc_2581

dsc_2620                      dsc_2704

W imieniu uczestników konferencji delegacja instruktorów złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdująca się w Budynku Oświatowym Biblioteki Śląskiej, w którym w okresie międzywojennym miała siedzibę  Komenda Śląskiej Chorągwi Harcerzy.

dsc_2604 dsc_2603

O harcerska atmosferę zadbali wszyscy uczestnicy, a harcerskie piosenki intonował Krąg Instruktorski „Czarne diamenty” z Siemianowic.

dsc_2692  dsc_2684

Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona 3 Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki
z Zabrza, której autorami są dh hm Edward Łokieć i dh hm Krzysztof Witkowski

dsc_2629 dsc_2651

 

dsc_2653

Zadanie jest dofinansowane z budżetu miasta Katowice.