Władze

Władze Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” wybrane
na IV Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 10 grudnia 2016 roku

Zarząd  Stowarzyszenia:

 • Przewodniczący Zarządu                    dh Janusz Woźniak
 • Wiceprzewodniczący Zarządu           dh Henryk Górny
 • Wiceprzewodniczący Zarządu           dh Czesław Surma
 • Wiceprzewodniczący                           dh Andrzej Lichota
 • Sekretarz                                               dh Elżbieta Tabacka – Wosińska
 • Skarbnik                                                dh Tadeusz Ryczek
 • Członek Zarządu                                  dh Mieczysław Brańka
 • Członek Zarządu                                  dh Jacek Filus
 • Członek Zarządu                                  dh Krystyna Karczewska
 • Członek Zarządu                                  dh Edward Łokieć
 • Członek Zarządu                                  dh Andrzej Osajda
 • członek Zarządu                                   dh Adam Pałucha
 • Członek Zarządu                                  dh Zbigniew Soroczan

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący                    dh Helmut Rolle
 • Wiceprzewodniczący           dh Janusz Polak
 • Sekretarz                               dh Henryk Kasprzyca

Sąd Koleżeński

 • Przewodnicząca              dh  Natalia Bochenek
 • Wiceprzewodnicząca     dh  Teresa Oleś
 • Sekretarz                          dh Barbara Łaskawska

  Skład Sądu Koleżeńskiego został zmieniony w dniu 23 10.2017 po rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego