Działalność Pszczyna

Z życia Terenowego Kręgu SRH „Czuwaj” w Pszczynie

Ognisko harcerskie zorganizowane 29 września 2007r. z inicjatywy dh. pwd. Łucji Prządka dla „Harcerzy i ich przyjaciół od lat …1 do 100…”, stało się zalążkiem powstania Kręgu. Spośród 70 uczestników ogniska powołano „grupę inicjatywną” w skład której weszli dawni aktywni instruktorzy harcerscy. Zorganizowano kilka spotkań z czynnymi instruktorami ZHP, z burmistrzem, dyrektorami szkół, podczas których zastanawiano się nad możliwością wskrzeszenia pszczyńskiego harcerstwa. W tym czasie wydawało nam się , że reaktywowanie Hufca Pszczyna jest możliwe. Realia życia zweryfikowały nasze plany.

28 listopada 2007r. powołano Krąg Terenowy SRH „Czuwaj”, deklarację członkowską w tym dniu podpisało 19 osób, wybrano Zarząd a przewodniczącym został dh. phm. Jacek Dmyterko.

W ciągu ponad 5-letniej działalności członkowie wypracowali tradycje Kręgu, wciąż inicjują nowe. Do tradycji cieszących się największym powodzeniem należą:

  • comiesięczne spotkania tzw. „harcerskie pogaduszki”, podczas których rodzą się różne ciekawe pomysły, nowe inicjatywy, przekazywane są bieżące informacje, zbierane pamiątki i zdjęcia, stare kroniki, przeglądane prywatne albumy, snują się wspomnienia przypominające harcerskie gawędy,

  • coroczne jesienne i wiosenne ( zielonoświątkowe) ogniska gromadzące członków, przyjaciół oraz naszych sympatyków,

  • wieczornica z piosenką przy kominku w „tłusty czwartek” (oczywiście z pączkiem),

  • świąteczne spotkania z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy z życzeniami i upominkami,

  • noworoczne odwiedziny w domach „honorowych członków”, schorowanych byłych czołowych instruktorów, obdarowywanie ich słodkimi upominkami,

  • zapalanie „Płomyków pamięci” na grobach harcerzy i byłych instruktorów ZHP.

Co roku w listopadzie odbywają się walne zebrania z udziałem lokalnych władz. Naszą wizytówką na imprezach i wyjazdach są jednolite chusty z nadrukiem i koszulki z pszczyńskim logo.

Dużym powodzeniem cieszą się organizowane przez nas wycieczki. Przez te kilka lat zorganizowano:

  • trzydniową wycieczkę do Pokrzywnej, zwiedzając Głuchołazy, klasztor franciszkanów w Prudniku-Lesie, malowniczą Dolinę Złotego Potoku Gór Opawskich (maj, 2009r),

  • dwie wycieczki autokarowe po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej; „Szlakiem dawnych obozowisk” (lipiec, 2010r.) z okazji 100-lecia ZHP oraz „Szlakiem dawnych wędrówek” (czerwiec,2012r.),

  • dwudniową do Górek Wielkich i Brennej, gdzie przez ponad 3 godz śpiewaliśmy piosenki harcerskie i patriotyczne (bez śpiewników, sami byliśmy z tego faktu dumni i mile zaskoczeni).

Z wielkim zaangażowaniem członków Kręgu, lokalnych władz i sponsorów a szczególnie dh. phm. Jacka Dmyterki Ziemia Pszczyńska gościła przez 5 dni 250 skautów z kilku krajów, uczestników IX Zlotu Skautów Środkowoeuropejskich „SILESIA 2008” odbywającego się w Chorzowie.

Liczna grupa członków uczestniczyła w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Zarząd SRH „Czuwaj” w Katowicach oraz Śląską Chorągiew ZHP. Uczestniczyliśmy w „Międzynarodowym Jarmarku Narodów” zwiedzając Miasteczko Zlotowe w Chorzowie, w obchodach 35-lecia Operacji 1001 FROMBORK, 50-leciu Akcji Letniej ZAMONIT w Ogrodzieńcu, 50-leciu Akcji Letniej KLIMCZOK w Jaworzu i Wapienicy, 30-leciu odsłonięcia pomnika harcerek i harcerzy, w Konferencji „Nasza droga do Pomnika” w Bibliotece Śląskiej, w I, III, IV „Święcie Seniora”.

Każda z tych imprez wzmacnia nas organizacyjnie, dostarcza niezapomnianych przeżyć, mobilizuje do jeszcze aktywniejszych działań.

Szczególnie cieszy nas widok umundurowanych zuchów i harcerzy oraz kontakty z nimi. Chętnie uczestniczyliśmy we wspólnej zabawie podczas „Pikniku Rodzinnego” wodniaków, w uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci instruktorów wodniaków, spotkaniach w harcówce, wspólnych ogniskach, wieczornicy, w zorganizowaniu wystawy o ZHP, we wspólnej uroczystości z okazji „Roku Korczakowskiego”.

Bardzo cenimy sobie współpracę z miejscowymi instytucjami m.in. Biurem Promocji Pszczyny zaopatrującym nas w gadżety, koszulki i różne materiały, MOSiR-em udostępniającym nam od lat świetlicę na spotkania, Pszczyńskim Centrum Kultury, Urzędem Miasta. Nie sposób pominąć przychylności dla naszych działań burmistrzów : Krystiana Szostaka oraz Dariusza Skrobola.

O naszej działalności czy imprezach mieszkańcy Pszczyny i okolic mogą przeczytać w lokalnej prasie oraz Internecie, zachęcamy tam również zainteresowanych do udziału w naszych spotkaniach.

Publikacje o uczestnictwie pszczyńskich harcerzy i instruktorów w Akcjach Letnich ZAMONIT i KLIMCZOK ukazały się w książkach wydanych z okazji 50-lecia tych Akcji.

Cele, osiągnięcia i plan działań Kręgu został opublikowany w książce „Człowiek – najlepsza inwestycja” VADEMEKUM, wydanej przez Centrum Przedsiębiorczości w Woli.

Kroniki Kręgu prowadzone od początku przez dh. hm. Janinę Fojcik dokumentują nasze działania, najważniejsze imprezy i spotkania. Z roku na rok wzrasta ilość gromadzonych przez nas pamiątek, kronik, albumów, historycznych zdjęć.

W tym roku przeżywaliśmy ciężkie chwile z powodu różnych zdarzeń losowych. Nasi członkowie stali się „grupą wsparcia”, wszystkim pomagającym należą się szczere podziękowania. Najsmutniejsze momenty nastąpiły wtedy, gdy z bólem przyszło nam żegnać 5-ciu spośród nas, w tym wieloletnią komendantkę Hufca Pszczyna dh. hm. Zofię Chrószcz oraz naszego skarbnika dh. pwd. Grzesia Koniora.

Zmienna jest liczba członków. Obecnie Krąg liczy 30 osób, chęć wstąpienia do Stowarzyszenia zgłosiło 3 kandydatów. Rośnie liczba naszych sympatyków, którzy okazjonalnie uczestniczą w spotkaniach. Cieszymy się, że oprócz seniorów harcerskich w naszych działaniach pomaga nam i uczestniczy niezrzeszona młodzież.

Za całokształt pracy harcerskiej i społecznej trzech naszych członków zostało uhonorowanych odznaczeniami.

opracowała dh hm Jadwiga Sznajder

przy współpracy dh. hm. Urszuli Leśniewskiej

——-

1) 29.09.2007 – Od tego ogniska wszystko się zaczęło.

2) Spotkanie w harcówce u wodniaków.

3) „Już rozpaliło się ognisko” – harcerze są wśród nas.

4) Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kręgu SRH „Czuwaj” w Pszczynie – listopad 2010.

5) Cenne pamiątki – sztandary Hufca Pszczyna.

6) Rozmowy o reaktywowaniu harcerstwa w Pszczynie.

7) Wycieczka – wędrujemy ścieżkami Jury krakowsko-częstochowskiej.

8) Wycieczka szlakiem dawnych obozowisk – i tu przed laty śpiewaliśmy przy ognisku.

9) Spotkanie przy ognisku instruktorów – seniorów z harcerzami.

10) Wspólne pląsy przy ognisku.

11) IX Zlot Skautów w Chorzowie – zwiedzanie „Miasteczka Zlotowego”.

12) Spotkanie Wielkanocne.

13) „Zielone Świątki” – oczywiście przy ognisku.

14) Ogrodzieniec – uczestniczymy w uroczystości 50-lecia Akcji Letniej „Zamonit”.

15) Ogrodzieniec – przygotowanie do uroczystego apelu.

16) Ogrodzieniec – uczestniczymy w obchodach 50-lecia „Zamonitu”.

17) „Harcerskie pogaduszki” – czwartkowe spotkania w kawiarni.

18) Odwiedziny u ś.p. dh. hm. Zofii Chrószcz.

19) Wspólne śpiewy przy kominku.

20) Kolędowanie podczas spotkania noworocznego.