Władze Katowice

                         Władze Kręgu Terenowego

                                wybrane na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym

w dniu 29 maja 2017 roku

Zarząd :

                                  Przewodnicząca:                  hm Mariola Słyk

                                  Wiceprzewodnicząca           hm Elżbieta Tabacka  – Wosińska

                                  Sekretarz:                               hm Barbara Drożdzowska – Kaczorowska

                                 Skarbnik:                                hm Maria Stangrecka – Zygmunt

Komisja Rewizyjna:

                              Przewodniczący                     hm Jan Gołąbek

                              Członek KR                              dh Zygmunt Prokop

                              Członek KR                             hm Jan Frydman

skauci-cipart1

Władze Kręgu Terenowego

wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym dniu 15 stycznia 2016 roku

 

Zarząd :

Przewodnicząca:                  hm Stanisława Jędruszek-Sowiżdżał

                              Sekretarz:                              hm Barbara Drożdżowska

                              Skarbnik:                               hm Mariola Słyk

Komisja rewizyjna:

            Przewodnicząca                     hm Urszula – Malina Kupczyk-Sodzawiczny

                              Członek KR                             phm Grażyna Łysakowska

                              Członek KR                             hm Mieczysław Kmieciak

 

 

skauci-cipart1                             Zarząd Kręgu Terenowego

wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 19 września 2013 r.

 

                                     Przewodnicząca:                  hm Stanisława Jędruszek-Sowiżdżał

                                     Sekretarz:                              hm Małgorzata Kusina

                                     Skarbnik:                               hm Mariola Słyk

skauci-cipart1                      Pierwszy Zarząd Kręgu Terenowego

wybrany na spotkaniu w dniu 25 stycznia 2012 roku

Przewodniczący:                  phm Mirosław Łysakowski

                                   Wiceprzewodniczący:          hm Jan Gołąbek

                                   Sekretarz:                              hm Stanisława Jędruszek-Sowiżdżał

                                   Skarbnik:                               hm Mieczysława Tomera