O kręgu – Rybnik

 

3        Rybnicki Krąg powołano formalnie w dniu
18 czerwca 2004 roku. Spotkanie założycielskie i powołanie władz Kręgu miało miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku.
Pierwsze spotkanie nowego kręgu odbyło się w restauracji „Capitol” w Stanowicach, dokąd zaprosił dawnych instruktorów harcerskich, zgrupowanych wokół byłego komendanta hufca – hm. Zbigniewa Soroczana, właściciel lokalu – hm. Kazimierz Szypuła.