O kręgu – Rydułtowy

Zarząd Kręgu:

Bańczyk Henryk – Przewodniczący
Moskwa – Prudel Renata  – Z-ca organizacyjny
Kotuła Lidia       – Skarbnik
Bluszcz Robert – Członek Zarządu
Lasota Zbigniew – Członek Zarządu
Zawisz Ryszard F. – kustosz Harcerskiej Izby Tradycji

Komisja Rewizyjna:
Urszula Kowalska – Przewodnicząca
Janina Szostok
Stanisław Bluszcz

Adres siedziby Kręgu:

44-280 Rydułtowy, ul. Obywatelska 50/1 (Stara Dyrekcja)

               otwarte: w każdy czwartek 17.30 – 19.00

Harcerska Izba Tradycji Hufca Rydułtowy  – tamże.

Uwaga: możliwość spotkania/zwiedzenia Izby Tradycji w każdym terminie, po uprzednim uzgodnieniu.

Kontakt: czuwaj.rydultowy@gmail.com   

tel. /grzecznościowy/ : 795 620 912 dh-a Małgosia Małeszczyk

Krąg  terenowy SRH „Czuwaj” Rydułtowy

Powstanie Kręgu w grudniu 2010 roku było związane z rezygnacją seniorów Hufca ZHP Rydułtowy ze struktur hufca w których działali, to jest Kręgu Seniora, Harcerskiej Izby Tradycji i Klubu Turystyczno Wędrowniczego.
Zorganizowanie w krąg Stowarzyszenia dało nam możliwość dalszej, samodzielnej działalności według własnych projektów oraz niezależną możliwość wsparcia harcerstwa w Rydułtowach.
Przyjęte logo Kręgu jest taką wizualizacją poczynań: nasze korzenie są w harcerskim kręgu – stąd podstawowy zielony kolor ; kochamy ZHP z którego wyrośliśmy – stąd purpury kolor drugiego kręgu w którym poza zuchami, harcerkami i harcerzami umieszczamy wszystkich harcerskich przyjaciół ; no i otwarcie i radośnie przyjmujemy wszystko i wszystkich, którym te idee są bliskie – więc i słoneczny kolor trzeciego kręgu jest równoprawny, a zapisujemy go naszym działaniem.

HARCERSKA TRADYCJA NAS ZŁĄCZYŁA I DLA NIEJ PIELĘGNUJEMY PAMIĘĆ O LUDZIACH I ZDARZENIACH , KTÓRE JĄ KREOWAŁY. AKTYWNIE WSPÓŁTWORZYMY JEJ CIĄG DALSZY.

Słowa przyjętej misji dokumentujemy naszym dorobkiem i przyszłymi planami. A do tej pory zdołaliśmy stworzyć i utrzymać Harcerską Izbę Tradycji Hufca Rydułtowy i jej stałą historyczną ekspozycję

dsc02159 dsc02161 dsc02164
Mamy skromne zaplecze harcerskiej biblioteczki /do dzisiaj zinwentaryzowanych mamy około 250 wolumenów/, uporządkowaliśmy i zinwentaryzowali w plik programu Excel zbiór Ewidencyjnych Kart Instruktora z lat 1956-1957 weryfikujący nadany stopień /dostęp poprzez stronę internetową Stowarzyszenia/. Czynnie uczestniczymy w harcerskich obchodach rocznicowych: 90 lecia istnienia hufca Rybnik, 90 lecia istnienia harcerstwa w Rydułtowach,
90 lecia istnienia harcerstwa w Wodzisławiu Śląskim. W 50 leciu Harcerskiej Akcji Klimczok nasz udział był szczególny, gdyż poza uczestnictwem w obchodach, byliśmy inicjatorem
i organizatorem 2 dniowej wędrówki Akcji Klimczok „ 50+ ” kierowanej do seniorów, szlakami Beskidu Śląskiego.

Wyjątkowo ważnym dla nas było 90 lecie Harcerstwa w Rydułtowach związane z powołaniem
1 maja 1923 roku przez Józefa Lubowieckiego I Męskiej Drużyny Harcerskiej im Tadeusza Kościuszki. Dla uczczenia tak ważnej rocznicy jesteśmy inicjatorami ufundowania sztandaru Hufca ZHP Rydułtowy. Sztandar został poświęcony i wręczony hufcowi 2 maja 2013 roku. Materialnym dokumentem rocznicowym, który otrzyma każda rydułtowska drużyna ZHP jest „Śpiewnik 90 lecia – dokument i kronika harcerstwa w Rydułtowach”.

Sami sobie też umilamy wspólnie spędzony czas, uczestnicząc w tradycyjnie harcerskim programie zimowych kuligów, święcie wiosny, wypadów biwakowych, ogniskowym pieczonym kartoflu, czy biesiadach andrzejkowych lub noworocznych.

A dalej …. ? A dalej będziemy robić swoje i mamy nadzieję nadal służyć i się dobrze bawić.

3


Cały 2013 rok Krąg podporządkował 90 rocznicy istnienia harcerstwa w Rydułtowach. Od inicjatywy ufundowania sztandaru Hufca ZHP Rydułtowy, poprzez wspomnieniowe spotkania „Moje harcowanie” , wydanie „Śpiewnika 90-lecia” , uhonorowanie najwierniejszych harcerstwu seniorów i przyjaciół okolicznościowym znaczkiem, po zebranie materiałów do harcerskiej monografii Rydułtów dążymy do utrwalenia harcerskiej obecności w życiu miasta.

guitar-music

Mamy nadzieję, że rozwinięcie naszego programu dobrze się wpisze w przyszłe obchody dziesięciolecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ”.